Политика за поверителност

Данните,които използва Бляскав Чар се използват само за предоставяне на услугите на сайта. 

С приемането на политиката на поверителност,вие се съгласявате да получавате уведомителни известия по имейл и др. за настоящи отстъпки,промени,новости и актуални предложения. Можете да се откажете от тях по всяко време,като се свържете с нас на bliaskavchar@abv.bg

Данните,които предоставя клиентът за извършване на доставката се използват само и единствено за целта и не се предоставят на трети лица.